Op Curaçao zou het geld op straat liggen. Ik heb het hier over niet geïnde belastingbedragen die de belastingbetaler nog schuldig zou zijn aan de schatkist. Het zou om miljoenen guldens gaan aan niet betaalde belasting.