Innoveren doet u als startende BV niet alleen. Naast tal van partners helpt de subsidiegever u daarbij. Er zijn tal van regelingen en financieringsvormen die u kunnen helpen bij uw voorgenomen ontwikkelingen.

Subsidie voor het oplossen van technische problemen

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) is een van deze regelingen.

De WBSO staat open voor de zoektocht naar oplossingen voor (software) technische problemen die zich bij u voordoen. Om te innoveren moet een technisch probleem worden opgelost.

U heeft bijvoorbeeld een aantal trajecten in gedachten die om speur- en ontwikkelwerk vragen. De WBSO is dan van toepassing als u het principe wilt testen met behulp van een prototype waar technische (software) problemen uit gehaald moeten worden.

Het is voor de subsidiegever erg belangrijk de technische problemen inzichtelijk te maken.

Download de flyer voor meer informatie.