Op 1 juli 2015 is de 'ketenaansprakelijkheid voor loon' uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (hierna: WAS) in werking getreden. Op basis hiervan kan een bedrijf/opdrachtgever/aannemer aansprakelijk worden gesteld voor achterstallig loon van werknemers van hun opdrachtnemer of onderaannemer.

Een werknemer kan bij onderbetaling een loonvordering instellen bij zijn werkgever. Nieuw is dat de werknemer nu ook direct de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk kan stellen. Indien dit geen soelaas biedt, dan kan de werknemer vervolgens de hogere opdrachtgevers in de keten aanspreken.

Als u, als opdrachtgever, voldoende maatregelen neemt tegen onderbetaling door uw opdrachtnemer kunt u aansprakelijkheid voorkomen. Het advies aan de opdrachtgever is dan ook om met betrekking tot de opdrachtnemer in ieder geval zorg te dragen voor het volgende:

  1. controleer de inschrijving in het Handelsregister;
  2. vraag naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling;
  3. betaal een goede prijs voor de werkzaamheden;
  4. zorg voor een contract met duidelijke afspraken; en
  5. grijp in als het toch misgaat.

Met behulp van deze WAS-scan kunt u op hoofdlijnen nagaan of u een risico loopt in de ketenaansprakelijkheid voor loon.