De praktijk leert dat een goede voorbereiding van een ontslagprocedure in een reorganisatie bepalend is voor de kans van slagen. Wat zijn de kritische succesfactoren en zitten er nog addertjes onder het gras?