Behalve accijnsverhogingen op wijn, bier en sterke drank zijn er per 1 september 2019 verzwarende maatregelen ingevoerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) op Curaçao. Er is een aangifteplicht ingevoerd op straffe van 100% boetes. Het is niet meer mogelijk om stil te blijven zitten en te wachten op een aanslag OZB die mogelijk nooit wordt opgelegd.

Verzwarende maatregelen onroerendezaakbelasting per 1 september 2019 - Lennart Huijsen rich text with download pdf