article banner
News Bulletin - Focus on Bonaire Real estate tax - EN & NL

News Bulletin - Focus on Bonaire Real estate tax - EN & NL

Next year starts a new tax period of five (5) years for the real estate tax on Bonaire. Reason to reflect on the real estate tax system, more specifically on the valuation of the property. A point of attention is hence the question whether the current Corona crisis has a decreasing effect on the value of commercial real estate.


Where reference is made in this writing to Bonaire, this also
refers to the other BES islands St. Eustatius and Saba.

Volgend jaar begint een nieuw heffingstijdvak te lopen voor de vastgoedbelasting op Bonaire. Reden om stil te staan bij de systematiek van de vastgoedbelasting en meer in het bijzonder de waarde vaststelling van de onroerende zaak. Een bijkomend aandachtspunt is dan ook de vraag of de huidige Corona crisis een waarde drukkend effect heeft op de commerciële onroerende zaak.


Waar in deze opgave wordt verwezen naar Bonaire wordt ook
gedoeld op de overige BES eilanden St. Eustatius en Saba.