article banner
By Lennart Huijsen

Fiscale actualiteiten voor 2021

Zo aan het begin van een nieuw fiscaal jaar kunnen we vooruit kijken wat dit jaar voor nieuws kan gaan brengen op belastinggebied op Curaçao. Na de ingrijpende wijzigingen van vorig jaar op het gebied van de winstbelasting zijn er niet veel wetswijzigingen geweest. De geplande vervanging van de omzetbelasting door een algemene bestedingsbelasting in 2020 is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2021. Hierna volgen een aantal fiscale actualiteiten.

License fee

De regering is voornemens de license fee te verhogen. Deze belasting wordt geheven indien ingezetenen guldens omwisselen in US dollars of geld overmaken naar het buitenland. De license fee wordt berekend en afgedragen door de banken. U zult met deze verhoging te maken krijgen als u vreemde valuta koopt; deze zullen duurder worden. Ook goederen die u in het buitenland aankoopt en moet betalen vanaf een Curaçaose bankrekening, of als u geld overmaakt naar uw in het buitenland studerende kinderen of voor levensonderhoud van naaste verwanten in het buitenland, wordt duurder.

Tarieven inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting (de tarieven voor de loonbelasting zijn hieraan gelijk) zijn aangepast aan de inflatie. Hierdoor gaat u minder inkomstenbelasting betalen. Om u een indicatie te geven hebben wij de belasting in 2020 en 2021 voor een aantal belastbare inkomens berekend. Wij houden alleen rekening met de basiskorting. Als u recht heeft op toeslagen dan wijzigt het verschil. U kunt dit uitrekenen met behulp van het overzicht toeslagen.

Belastbaar inkomen

Inkomstenbelasting 2020

Inkomstenbelasting 2021

Minder belasting

25.000

90

30

+60

35.000

1.248

1.146

+102

50.000

4.138

3.950

+188

75.000

10.727

10.428

+299

100.000

19.033

18.563

+470

150.000

39.468

38.699

+769

 

Overzicht toeslagen

Soort toeslag

Inkomstenbelasting 2020

Inkomstenbelasting 2021

Minder belasting

Alleenverdienertoeslag

1.434

1.470

+36

Ouderentoeslag

1.082

1.109

+27

Aanvullende ouderentoeslag

542

556

+14

Kindertoeslag I

764

783

+19

Kindertoeslag II

382

392

+10

Kindertoeslag III

100

103

+3

Kindertoeslag IV

77

79

+2

 

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Het valt ons op dat de belastingdienst de laatste tijd aanslagen ozb voor 2014 en 2015 verstuurt. Naar onze mening is de inspecteur hiermee in veel gevallen te laat omdat de termijn van vijf jaren na het tijdstip waarop de belasting verschuldigd is geworden (1 januari 2014, dan wel 1 januari 2015) reeds verstreken is. Het is raadzaam om hier goed naar te kijken of bezwaar mogelijk is. Hierbij dient wel te worden gelet op een bezwaartermijn van twee maanden.

Als u voor het jaar 2019 geen aanslag ozb heeft ontvangen, terwijl u op 1 januari 2019 eigenaar was van een onroerende zaak, dan dient u vóór 1 maart 2021 hiervan aangifte te doen. De aangifte is vormvrij en u kunt aangifte doen door een e-mail te sturen naar onroerendezaakbelasting@gobiernu.cw. Voor zover ons bekend, heeft de inspecteur nog geen aanslagen ozb opgelegd. Dat betekent dat iedere eigenaar van een onroerende zaak hiervan aangifte moet doen.

U dient ook aangifte te doen als u in 2020 wijzigingen heeft aangebracht aan uw onroerende zaak waardoor de waarde met meer dan 5% en minimaal 25.000 gulden gestegen is. Volgens de regels moet u binnen twee maanden na de waardestijging aangifte doen.

Als u niet voldoet aan de aangifteplicht kan de inspecteur de belasting verhogen met 100%!

Als u de aanslag OZB 2019 ontvangt dan is dit de eerste aanslag van een nieuw (vijfjarig) tijdvak. In het wettelijke systeem van de OZB kan, voor wat betreft de waarde vaststelling, alleen tegen de eerste aanslag van een vijfjarig tijdvak bezwaar worden gemaakt. De aanslag OZB 2019 is dus de enige aanslag van dit tijdvak waarvoor u  bezwaar kunt maken tegen de waarde. Doet u dat niet dan kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de waarde van het onroerend goed voor de jaren 2020 tot en met 2014. Het is dus van belang om te beoordelen of de door de belastingdienst gehanteerde waarde niet te hoog is.

Vervanging omzetbelasting (OB) door een algemene bestedingsbelasting (ABB)

Er zijn al geruime tijd plannen om de huidige OB te vervangen door een ABB. De ingangsdatum is al enkele keren uitgesteld. Deskundigen vinden de invoering van een ABB niet verstandig en pleiten voor een modernere vorm van belasting. De minister van Financiën heeft onlangs verklaard dat de ABB voor 1 april 2021 ingevoerd zal worden. Gelet op de verkiezingen op 19 maart 2021 vragen wij ons af of dat zal lukken.

Afhankelijk van de tarieven in de ABB kan een ondernemer die regelmatig invoert of nog van plan is een aankoop in het buitenland te doen overwegen (als u daarvoor beschikt over de nodige middelen) om zoveel mogelijk voorraad aan te houden dan wel uw inkoop zo spoedig mogelijk te doen.

Met ingang van 1 januari 2021 dienen alle administratieplichtigen de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting langs elektronische weg te doen. Als u nog geen toegang heeft tot het elektronisch portaal dan dient u dit spoedig te regelen bij de inspecteur. Administratieplichtigen zijn natuurlijke personen die een onderneming hebben of inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelastingen en lichamen (in het algemeen zijn dit rechtspersonen).

Door Lennart Huijsen, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton, email: lennart.huijsen@cw.gt.com.