article banner
ABB BES-eilanden

ABB BES-eilanden

Slechts weinig fiscalisten zullen zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden intensief bezighouden met de Algemene Bestedingsbelasting (‘ABB’) op de BES-eilanden. De gedachte achter de ABB is dat lokale leveringen grotendeels zouden worden ontdaan van het cumulatieve karakter. Heffing van ABB vindt plaats bij invoer van goederen en ook bij het verrichten van diensten op de BES-eilanden door ondernemers. Voorts worden lokale leveringen in de belastingheffing betrokken indien zij plaatsvinden door producenten. Er bestaat bij lokale leveringen door producenten ook een recht op aftrek van ABB in bepaalde situaties. Om dit systeem van heffing te realiseren is een gecompliceerde en in de praktijk soms moeilijk uitvoerbare regeling ontstaan.